امکانات نرم افزار شارژ مجتمع تجاری و مسکونی تجریش

   قابلیت های ویژه نرم افزار تجریش

 

  نرم افزار شارژ ساختمانی و مجتمع تجاری و مسکونی تجریش برای مدیریت دقیق و بدون خطای امورات هزینه و درآمد و حق شارژهای یک مجتمع بزرگ و یا یک ساختمان مسکونی و یا تجاری طراحی شده است. محیط گرافیکی و واسط کاربری آن طوری طراحی شده است ک برای هر فردی به راحتی قابل استفاده باشد. اکثر موارد اتوماسیون شده و تمامی امورات تا حد ممکن خودکار هستند. نرم افزار شارژ ساختان تجریش با تجربه دهها ساله متخصصین شرکت کارشا بگونه ای طراحی شده است که تمامی نیازهای یک مجتمع بزرگ را در عین سادگی تامین کند.

اطلاعات بلوک ها و واحدها

 • امکان تعریف و مدیریت تعداد نامحدود بلوک برای مجتمع
 • تعریف تعداد نامحدود واحدها برای هر بلوک
 • صفحه تعریف و مدیریت آسان بلوک ها و واحدها
 • ثبت اطلاعات مختلف واحدها (کد/شناسه/طبقه/متراژ/اطلاعات مستعجر/اطلاعات مالک/تعداد افراد ساکن/اطلاعات پارکینگ ها و انباری ها و بسیاری دیگر)
 • امکان ثبت تصویر نمونه امضاء ساکن و تصویر خود ساکن/مالک
 • ارسال پیامک ثبت نام و تعریف مانده اولیه واحد
 • جستجوی سریع و پیشرفته واحدها
 • ویرایش / حذف و مدیریت آسان واحدها و بلوک با امکان انتقال واحد بین بلوک ها

     نرم افزار شارژ ساختمانی و مجتمع تجریش امکان تعریف تعداد نامحدود بلوک و واحد را فراهم می کند. همچنین امکان ذخیره اطلاعات مختلف واحد ها وجود دارد. در تعریف واحد می توانید میزان بدهکاری یا بستانکاری اولیه واحد و مبلغ پیش فرض شارژ (درصورت وجود) را ثبت کنید. این قسمت بگونه ای طراحی شده است که بتوانید به راحتی بلوک ها و واحدهای هر بلوک را تعریف / جستجو و مدیریت کرده و هر نوع اطلاعات لازم را برای آنها تعریف و ذخیره کنید.

shadow inline="yes"]

[/shadow]

محاسبه و ثبت شارژ

 • محاسبه سریع شارژ واحدها بر اساس پارامترهای مختلف بصورت ترکیبی (مانند مبلغ ثابت ماهانه ، طبقه ، متراژ ، تعداد نفرات ساکن ، واحد خالی ، تعداد پارکینگ و شماره و محل آنها ، تعداد انبار و شماره و محل آنها ، جریمه دیرکرد و غیره)
 • صفحه آسان و بسیار منعطف تعریف فرمول محاسبه شارژ
 • محاسبه سریع و آسان حق شارژ مجتمع و یا فقط بلوک دلخواه با امکان تعیین اعمال شدن یا نشدن جریمه دیرکرد و امکان تغییر دستی مبلغ شارژ هر واحد
 • صفحه نمایش کل حق شارژهای ثبت شده  با امکان جستجوی سریع حق شارژهای ثبت شده برای یک تاریخ خاص و یا حق شارژهای یک واحد دلخواه و یا یک بلوک دلخواه و امکان حدف و ثبت مجدد موارد اشتباه شده
 • چاپ حق شارژ ماهیانه هر بلوک بطور جداگانه و یا کل مجتمع بصورت یکجا
 • ثبت آسان پرداخت شارژ هر واحد
 • امکان ثبت پرداختی بصورت نقدی / حواله بانکی به حساب دلخواه و یا هر تعداد چک
 • صفحه نمایش لیست پرداختی ها با امکان جستجوی سریع بین آنها و فیلتر برای نمایش پرداختی های فقط یک واحد دلخواه و یا بلوک خاص و یا پرداختی ها در یک محدوده تاریخ دلخواه.
 • صفحه نمایش وضعیت یک واحد (تمامی هزینه ها و درآمدها و حق شارژها و پرداختی ها و مانده مربوط به آن واحد)
 • صفحه نمایش وضعیتبلوک (تمامی هزینه ها و درآمدها و حق شارژها و پرداختی ها و مانده مربوط به آن بلوک)
 • امکان حذف پرداختی ثبت شده اشتباه
 • نمایش حق شارژهای عقب افتاده با امکان ارسال پیامک
 • صدور خودکار اسناد حسابداری
 • امکان ثبت دریافت اقساط و پرداخت وام به/از صندوق یا حساب های بانکی

    به منظور پوشش نیازهای مختلف مجتمع ها در محاسبه شارژ واحدها بر اساس پارامترهای مختلف ، سیستمی منطعف و در عین حال آسان طراحی شده است که بتوانید حق شارژ ماهیانه واحدها را بر اساس انواع پارامترها (مانند مبلغ ثابت جداگانه برای هر واحد / مبلغ ثابت برای کل واحدها / متراژ / طبقه / تعداد نفرات / شارژ واحد خالی / تعداد پارکینگ / تعداد انبار و غیره ) محاسبه کنید. می توانید نحوه محاسبه را بصورت ترکیبی از تمامی پارامترها تعریف کنید. امکان تعریف فرمول های مختلف برای هر بلوک وجود دارد و یا اینکه می توانید یک فرمول برای کل بلوک ها تعریف کنید.

     در نرم افزار شارژ ساختمان تجریش به آسانی می توانید تنها با کلیک یک دکمه حق شارژ واحدهای کل مجتمع را بر اساس فرمول تعریف شده محاسبه و ثبت کنید همچنین امکان محاسبه و ثیت حق شارژ تنها برای بلوک خاص وجود دارد. در همین قسمت می توانید مبلغ جریمه دیرکرد واحدها را نیز تنها با کلیک یک دکمه محاسبه و اضافه کنید. نرم افزار سهم واحدها از درآمد آن ماه را نیز محاسبه و اعمال می کند (نرم افزار بطور خودکار سهم هر واحد از درآمد بلوک و درآمد مشترک را محاسبه می کند). همچنین می توانید بعد از انجام محاسبه و قبل از ثبت مبالغ شارژ ، مبلغ شارژ هر واحد را به دلخواه تغییر دهید.

    صفحه ای مخصوص برای مدیریت شارژهای ثبت شده طراحی شده است. در این صفحه کل شارژهای ثبت شده برای واحدها بصورت لیست مرتب شده بر اساس تاریخ نمایش داده می شود. می توانید در این صفحه از انوع فیلترها برای نمایش لیست شارژهای مختلف استفاده کنید مثلا می توانید به راحتی شارژهای فقط یک بلوک خاص و یا فقط یک واحد خاص را مشاهده کنید. همچنین می توانید شارژهای یک محدوده تاریخ خاص را ببینید. به راحتی حق شارژ ثبت شده مورد نظر را پیدا کنید و در صورت نیاز آن را حذف و مجددا ثبت کنید.

 

هزینه ها و درآمدها

 • تعریف انواع سرفصل های هزینه و درآمد (بابت ها)
 • ثبت آسان انواع هزینه ها و درآمدهای مجتمع و بلوک ها
 • امکان ثبت هزینه و درآمد برای یک بلوک دلخواه و یا بصورت مشترک برای کل بلوک ها (مجتمع)
 • امکان ثبت پرداخت ها و دریافت ها بصورت نقدی / حواله بانکی / چک به هر تعداد با امکان چاپ مستقیم چک های پرداختی
 • محاسبه خودکار هزینه و درآمد بلوک ها و واحدهای بر اساس سهم واحد از بلوک و سهم بلوک از کل مجتمع (توزیع خودکار هزینه ها و درآمدهای مشترک بین بلوک ها)
 • جستجوی آسان هزینه ها و درآمدهای ثبت شده با امکان ویرایش و حذف

    ثبت و مدیریت هزینه ها و درآمدها در نرم افزار شارژ ساختمان تجریش بسیار آسان است. صفحات مدیریت هزینه ها و درآمدها بگونه ای طراحی شده است که حتی در صورت اشتباهات زیاد در ثبت هزینه ها و درآمدها به راحتی می توانید آنها را ویرایش و اصلاح و یا حذف کنید. در هر زمان می توانید هزینه و یا درآمد ثبت کنید نحوه پرداخت را بصورت منعطف انتخاب کنید و تعیین کنید که هزینه / درآمد برای یک بلوک خاص بوده است و یا اینکه بصورت مشترک برای کل مجتمع است. نرم افزار بطور خودکار سهم بلوک ها و واحد ها را از هزینه ها و درآمدهای مشترک محاسبه و اعمال می کند.

   تمامی هزینه ها و درآمدهای ثبت شده بصورت لیست نمایش داده می شوند. انواع فیلترهای قرار داده شده است تا بتوانید هزینه و درآمد مورد نظر را به راحتی پیدا کنید. مثلا می توانید کل هزینه ها و یا درآمدهای یک بلوک خاص را یکجا ببینید و یا هزینه ها و درآمدهای مشترک را ببینید. همچنین می توانید نتایج را فقط به یک سرفصل دلخواه محدود کنید بعنوان مثال می توانید هزینه های سرویس آسانسور یک بلوک را برای محدوده تاریخ شش ماه گذشته بصورت لیست مشاهده و بررسی کنید. فیلترها و لیست بسیار انعطاف پذیر است بنابراین به راحتی می توانید هزینه ها و درآمدها را جستجو کنید.

    در صورت هر اشتباهی در ثبت به راحتی می توانید هزینه و یا درآمد ثبت شده مورد نظر را ویرایش و یا حتی حذف کنید اسناد حسابداری بطور خودکار در پس زمینه تولید و  مدیریت می شوند.

 

پرداخت حق شارژ

 • ثبت آسان شارژ پرداختی واحد ها
 • تعیین نحوه پرداخت بصورت های مختلف نقدی / حواله بانکی / چک بصورت ترکیبی
 • نمایش تمامی پرداختی ها بصورت لیست با انواع فیلتر و امکان جستجو
 • امکان حذف آسان پرداختی های ثبت شده
 • امکان مشاهده سریع پرداختی های یک واحد خاص و یا یک بلوک خاص و یا پرداختی های یک محدوده تاریخ دلخواه

    در نرم افزار شارژ ساختمان تجریش به راحتی می توانید پرداختی های واحدها بابت شارژ را ثبت و مدیریت کنید. در صفحه مدیریت پرداختی ها تمامی پرداخت های ثبت شده بصورت مرتب شده نمایش داده می شود و می توانید از فیلترهای مختلف برای جستجوی پرداختی خاص استفاده کنید مثلا می توانید فقط پرداختی های مربوط به یک واحد خاص و یا یک بلوک خاص را مشاهده کنید همچنین می توانید نتایج لیست را به محدوده تاریخ خاص محدود کنید.

    در صورت ثبت پرداختی یک واحد بصورت اشتباه می تواند آن را انتخاب و حذف کرده و مجددا ثبت کنید. نرم افزار بطور خودکار اسناد حسابداری را مدیریت می کند.

 

نقل و انتقال پول

 • ثبت آسان انتقال پول بین صندوق و حساب های بانکی
 • ثبت آسان انتقال پول بین حساب های بانکی
 • نمایش انتقال های پولی بصورت لیست با انواع فیلترها
 • جستجوی سریع انتقالات ثبت شده با امکان حذف

    به آسانی نقل و انتقال پولی بین حساب های بانکی و صندوق را ثبت کنید. می توانید انتقالات ثبت شده را جستجو و فیلتر کنید و موارد اشتباه شده را به راحتی حذف کرده و مجددا ثبت کنید.

 

تخفیف در شارژ

 • امکان ثبت تخفیف در شارژ پرداختی (کاهش بدهی واحد)
 • مشاهده لیست تخفیف های ثبت شده با انواع فیلترها
 • امکان جستجوی تخفیفات و مشاهده تخفیف های مربوط به یک واحد خاص
 • امکان حذف تخفیف های ثبت شده 
 • ثبت توضیح برای تخفیف ها

    ممکن است نیاز پیدا کنید که برای واحدی تخفیف ثبت کنید و مانده بدهی آن واحد را کاهش دهید و یا صفر کنید. نرم افزار شارژ ساختمان تجریش این امکان را فراهم می کند که برای واحدها تخفیف ثبت کنید. نرم افزار لیست تخفیف های ثبت شده را نمایش می دهد امکان فیلتر لیست بر اساس واحد خاص یا بلوک خاص و یا محدوده تاریخ دلخواه وجود دارد. همچنین می توانید تخفیف ثبت شده را حذف کنید.

 

مدیریت چک ها با امکان چاپ چک

 • مشاهده و جستجوی تمامی چک های صادره و دریافتی
 • امکان مشاهده چک های دریافتی و پرداختی بصورت جداگانه
 • امکان فیلتر و نمایش چک های محدوده تاریخ دلخواه و وضعیت هر چک
 • امکان آسان ثبت وصول چک و صدور خودکار سند حسابداری
 • ثبت حالات مختلف چک (وصول/برگشت خورده/خوابانده شده و ...)
 • امکان چاپ سریع و آسان چک روی انواع چک های بانک های مختلف

    در نرم افزار شارژ ساختمان تجریش صفحه مدیریت چک طراحی شده است که در آن می توانید تمامی چک های صادره و دریافتی را بهمراه وضعیت هر یک مشاهده کنید انواع ابزارهای فیلتر و جستجو قرار داده شده است تا بتوانید چک های مورد نظر را به سرعت بیابید. می توانید با فشار یک دکمه چک ها را بصورت تکی و یا دسته جمعی وصول کنید و یا برگشت بزنید.

   نرم افزار همچنین امکان بسیار پیشرفته ای برای چاپ چک ها فراهم می کند که در آن فرمت انواع چک ها برای بیش از 20 بانک مختلف قرار داده شده است که به راحتی می توانید چک را با فرمت و حالت دلخواه چاپ کنید. این بخش امکان جابجایی و تغییر متون چاپی را به راحتی با ماوس فراهم می کند تا بتوانید به دقت و زیبایی چک های خود را چاپ کنید.

 

انواع گزارشات مجتمع ، بلوک ها و حسابداری

 • گزارش شارژهای پرداخت نشده با امکان محدودسازی به بلوک و یا واحد دلخواه
 • گزارش وضعیت شارژهای یک ماه با امکان محدودسازی به بلوک و یا واحد دلخواه
 • گزارش وضعیت شارژهای یک سال با امکان محدودسازی به بلوک و یا واحد دلخواه
 • گزارشات جامع واحد ها (مانده / بدهی / شارژ های پرداختی و عقب افتاده ، ریز هزینه ها و درآمدها و سهم در هزینه ها و درآمد ها و غیره) با امکان محدودسازی به بازه تاریخ دلخواه
 • گزارشات جامع مجتمع و بلوک ها (کل شارژ های پرداختی و عقب افتاده ، ریز هزینه ها و درآمدها و سهم در هزینه ها و درآمد ها و غیره) با امکان محدودسازی به بازه تاریخ دلخواه و یا بلوک خاص
 • گزارش معین (مالی) واحد:نمایش تمامی تراکنش های مالی یک واحد
 • گزارش معین (مالی) صندوق : نمایش تمامی تراکنش های مالی نقدی با جزئیات و انواع فیلتر
 • گزارش معین (مالی) حساب های بانکی : نمایش تمامی حواله های / واریزی ها / برداشت ها و وصول چک از حساب بانکی دلخواه با جزئیات و انواع فیلتر
 • گزارشات بدهکاران / بستانکاران / ترازنامه و غیره
 • گزارش کارکرد کاربران
   یکی از توانمندی های بالای نرم افزار شارژ ساختمان تجریش در گزارشات بسیار متنوع و دقیق آن است. تقریبا هر نوع گزارش ممکن و مورد نیاز مجتمع در نرم افزار تعبیه شده است و برای هر نوع گزارش انواع مختلفی از فیلتر های مورد نیاز قرار داده شده است. امکان فیلتر تاریخ و یا بر اساس بلوک و یا واحد خاص و غیره وجود دارد. سرعت گزارشگیری بسیار بالا است و حتی بعد از سال ها کار و رسیدن تعداد رکوردها به بیش از یک میلیون ، گزارشگیری همچنان به سرعت انجام می شود که بدلیل طراحی بسیار بهینه و حرفه ای دیتابیس نرم افزار است.
با توجه به نیازهای مختلف مدیریتی مجتمع های مسکونی و تجاری، گزارشات مختلفی قرار داده شده است تا تمامی زوایای کار را پوشش دهد:
 • گزارش وضعیت شارژ های یک ماه یا یک سال و نمایش جزئیات و وضعیت هر شارژ با انواع فیلتر (شارژهای ماه دلخواه مربوط به کل مجتمع یا فقط مربوط به بلوک دلخواه و یا مربوط به واحد دلخواه و  غیره) با امکان ارسال پیامک به واحد های انتخابی و ارسال به اکسل و امکان چاپ حق شارژهای یک ماه به تفکیک بهمراه وضعیت آنها
 •  گزارش شارژهای پرداخت نشده با امکان نمایش شارژهای پرداخت نشده کل مجتمع و یا فقط شارژهای پرداخت نشده بلوک دلخواه و یا شارژهای پرداخت نشده واحد دلخواه با قابلیت ارسال پیامک و ارسال به اکسل و چاپ 
 • گزارش تراکنش ها و وضعیت یک واحد: با انتخاب یک واحد دلخواه در این قسمت ، نرم افزار تمامی هزینه ها و درآمدهای مرتبط با آن واحد و همچنین تمامی شارژهای ثبت شده برای آن واحد و وضعیت آنها و همچنین تمامی پرداختی های آن واحد را یکجا نمایش می دهد. می توانید کل گزارش را به یک بازه تاریخ دلخواه محدود کنید. امکان چاپ وجود دارد.
 • گزارش مالی (معین) یک واحد: در این گزارش یک واحد را انتخاب می کنید که نرم افزار تمامی دریافت ها و پرداخت ها (تمامی تراکنش های مالی) آن واحد را با جزئیات و توضیحات کامل هر یک نمایش می دهد. می توانید گزارش را یه یک بازه تاریخ دلخواه محدود کنید.
 • گزارش تراکنش ها و وضعیت یک بلوک و یا کل مجتمع: با انتخاب یک بلوک دلخواه و یا کل مجتمع در این قسمت ، نرم افزار تمامی هزینه ها و درآمدهای مرتبط با آن بلوک/مجتمع و همچنین تمامی شارژهای ثبت شده برای آن و وضعیت آنها و همچنین تمامی پرداختی های واحدهای آن را یکجا نمایش می دهد. می توانید کل گزارش را به یک بازه تاریخ دلخواه محدود کنید. امکان چاپ وجود دارد
 • گزارش معین صندوق (گردش صندوق): این گزارش جزئیات تمامی پرداخت ها و دریافت های نقدی از صندوق مجتمع را نمایش می دهد. می توانید گزارش را به بازه تاریخ دلخواه محدود کنید.
 • گزارش معین حساب بانکی (گردش بانکی): این گزارش جزئیات تمامی واریزی ها و برداشت ها ، حواله های بانکی و وصول چک ها از/به حساب های بانکی را نمایش می دهد. می توانید گزارش را به بازه تاریخ دلخواه محدود کنید.
 • گزارشات بدهکاران و بستانکاران : دو گزارش مختلف برای نمایش لیست واحدهای بدهکار و بستانکار و مبالغ بدهی یا بستانکاری با امکان نمایش بدهکاران و بستانکاران کل مجتمع و یا فقط بلوک دلخواه با امکان ارسال پیامک و ارسال به اکسل
 • گزارش ترازنامه : نمایش سریع موجودی صندوق و بانک ها و جمع کل بدهکاری و بستانکاری واحدها و جمع کل هزینه ها و درآمدها و چک های دریافتی و پرداختی وصول نشده.


گزارش هزینه / درآمد به تفکیک بلوک
 • گزارش هزینه ها و درآمدهای کل مجتمع
 • گزارش هزینه ها و درآمدهای بلوک دلخواه
 • گزارش هزینه ها و درآمدهای واحد دلخواه
 • گزارش جمع هزینه ها و درآمدها بصورت تفکیک شده برای بلوک ها با محاسبه خودکار سهم بلوک ها از هزینه ها و درآمدهای مشترک مجتمع
 • گزارش هزینه ها و درآمدهای مربوط به یک سرفصل دلخواه
 • گزارش جمع هزینه ها و درآمدها به تفکیک روز / ماه و سال (جمع هزینه ها و درآمدهای هر روز یا هر ماه یا هر سال در بازه تاریخ دلخواه)
 • گزارش جمع هزینه ها و درآمدهای به تفکیک سرفصل های هزینه/درآمد در بازه تاریخ دلخواه
 • گزارش تراز آزمایشی
 • انواع گزارشات نموداری هزینه و درآمد

   نرم افزار شارژ ساختمان تجریش در مورد مجتمع های بزرگ بطور خودکار هزینه ها و درآمدهای بلوک ها را تفکیک کرده و سهم هر بلوک از هزینه ها و درآمدهای مشترک را محاسبه و در گزارشات اعمال می کند. در هر لحظه می توانید جمع کل هزینه ها و درآمدهای مشترک و سهم هر بلوک از آنها بهمراه جمع هزینه ها و درآمدهای مستقل هر بلوک را بصورت یک جدول مشاهده و بررسی کنید.

    در تمامی گزارشات تفکیک بلوک ها و واحدها در نظر گرفته شده است و محاسبات به دقت انجام می شود. چندین گزارش نموداری نیز برای بررسی و مقایسه هزینه ها و درآمدها قرار داده شده است.گزارشات حسابداری
 • گزارش اسناد حسابداری بصورت مرکب با امکان حذف اسناد و ویرایش برخی اسناد و انواع فیلتر تاریخ ، نوع اسناد و غیره
 • گزارش روزنامه
 • گزارش ترازنامه
 • گزارش صورت وضعیت دفتری
 • گزارش بدهکاران
 • گزارش بستانکاران
 • گزارش معین صندوق
 • گزارش معین واحدها
 • گزارش گردش بانکی
 • گزارش تراز آزمایشی
 • گزارش حواله ها
 • گزارش چک ها
 • گزارش حسابها و تراکنش های مالی هر کاربر در نرم افزار برای هر محدوده تاریخ دلخواه


گزارشات نموداری
 • گزارش نموداری شارژهای ثبت شده و شارژهای پرداخت شده برای مقایسه روند پرداخت ها و بدهی های حق شارژ با قابلیت محدودسازی به بازه تاریخ دلخواه
 • گزارش نموداری هزینه کل / هزینه مشترک / درآمد کل / درآمد مشترک بصورت یکجا برای مقایسه روند تغییرات با قابلیت محدودسازی به بازه تاریخ دلخواه
 • گزارش نموداری تغییرات هزینه ها بر حسب تاریخ (روز / ماه و سال 
 • گزارش نموداری هزینه ها و درآمدها به تفکیک سرفصل بر حسب تاریخ

    برای مقایسه روندهای تغییرات شارژها و پرداختی ها و هزینه ها و درآمدها ، چندین گزارش جامع نموداری با انواع فیلترها قرار داده شده است.سایر گزارشات مجتمع، بانک و عملیات های مالی
 • گزارش دریافت ها و پرداخت ها
 • گزارش عملیات های بدهکار کردن و بستانکار کردن واحدها
 • گزارش واریزی ها توسط واحدها در بازه تاریخ دلخواه
 • گزارشات مدیریتی
 • گزارش موجودی صندوق
 • گزارش عملکرد کاربران در نرم افزار (Log)

  عملیات های مالی مختلف مجتمع

 • دریافت/پرداخت به/از طرف حساب
 • ثبت حواله واحد
 • ثبت کارمزد بانکی
 • ثبت انتقال پول بین حساب های بانکی و صندوق مجتمع
 • بدهکار یا بستانکار کردن واحدها

    نرم افزار شارژ مجتمع تجریش امکان ثبت انواع مختلف عملیات های مالی را فراهم می کند. نرم افزار، برای هر عملیات بطور خودکار سند لازم را تولید و ثبت می کند. در بخش عملیات مالی می توانید عملیات هایی مانند ثبت حواله برای یک واحد دلخواه ، ثبت کارمزد بانکی و ثبت نقل و انتقال پولی را انجام دهید. انواع انتقال پول مانند انتقال از صندوق به حساب بانکی و یا برعکس و یا انتقال از یک حساب بانکی به حساب دیگر را ثبت کنید که اسناد آنها بطور خودکار تولید و ثبت می شود که در قسمت گزارشات قابل گزارشگیری است. همچنین می تواند واحدها را بدهکار و یا بستانکار کنید. 


خدمات آنلاین

 • اتصال کاملا خودکار به وب سایت و ارسال اطلاعات به سرور بدون نیاز به هیچ عملیات اضافی
 • امکان ورود افراد به وب سایت  مشاهده اطلاعات واحد خود
 • نمایش شارژهای واحد و وضعیت هر یک و همچنین گزارش کامل پرداخت های ثبت شده برای واحد و نمایش شارژهای پراخت نشده عقب افتاده به محض ورود به وب سایت
 • نمایش پرداخت ها و دریافت های واحد
 • امکان پرداخت آنلاین حق شارژ
 • مشاهده پروفایل و امکان تغییر پسورد ورود به خدمات آنلاین مجتمع

 نرم افزار شارژ ساختان تجریش، امکان اتصال خودکار به وب سایت و ارائه خدمات آنلاین مالی مجتمع به افراد را فراهم می کند. نیاز به هیچ فعالیت اضافی و تخصصی نیست. نرم افزار اطلاعات را بصورت امن بر روی سرور قرار می دهد و افراد می توانند با ورود به وب سایت از انواع خدمات مالی و گزارشات استفاده کنند.راهنمای جامع و همراه

 • راهنمای ویدئویی و تصویری کامل تمامی قسمت های نرم افزار شارژ ساختمان تجاری و مسکونی تجریش
 • راهنمای ویدئویی تمامی بخش ها و عملیات های نرم افزار بهمراه نرم افزار ارائه می شود.
 • راهنمای پرسش و پاسخ - پاسخ گام به گام انواع مختلف سوالات ممکن

در کنار نرم افزار شارژ ساختمان تجریش، یک راهنمای ویدئویی نیز قرار داده شده است که در آن راهنمای تصویری جامع و کاملی از تمامی قسمت های نرم افزار شارژ ساختمان تجریش قرار داده شده است. همچنین در وب سایت تمامی قسمت های نرم افزار شارژ ساختمان تجریش بصورت کاملا طبقه بندی شده و تصویری توضیح داده شده است که همیشه آپدیت می شود. همچنین تعداد زیادی از پرسش ها و پاسخ ها در وب سایت قرار داده شده است. 

 

خبرنامه

با پیوستن به این خبرنامه همیشه از آخرین آپدیت ها و اخبار نرم افزارها مطلع شوید

هیچ ایمیل اضافی یا تبلیغاتی ارسال نخواهد شد.

تماس با ما

 • دفتر مرکزی : اول خیابان طالقانی / روبروی مصلی / ساختمان نورافزا / طبقه سوم / واحد 5
 • پشتیبانی : 04135534484
 • فروش     : 04135553651
 • تماس با ما
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید