امکانات نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ

   خرید آنلاین نرم افزار  

 

  نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ برای مدیریت کامل و آسان تمامی امورات فروشگاه ها طراحی شده است. با استفاده از این نرم افزار به راحتی و بدون هیچ تخصصی می توانید فروشگاه خود را مدیریت کنید. مشتریان و کالاهای خود را ثبت کنید خرید و فروش های نقدی و اقساطی خود را ثبت و مدیریت کنید و انبارداری چندین انبار را بطور همزمان انجام دهید. هزینه ها و درآمدهای خود را ثبت و مدیریت کنید و انواع عملیات های مالی خود را به راحتی ثبت کنید. انواع گزارشات قرار داده شده است تا در هر لحظه به راحتی بتوانید تمامی عملیات های خود را مدیریت کنید.

اطلاعات مشتریان، بانک ها ، انواع قراردادها و سرفصل های حسابداری

 • تعریف و مدیریت تعداد نامحدود مشتریان و طرف حساب ها و مانده اولیه آنها
 • امکان گروه بندی مشتریان و طرف حساب ها
 • ثبت اطلاعات جامع از مشتریان و طرف حساب ها
 • تعیین سطح تخفیف فروش برای هر گروه از مشتریان
 • ثبت حساب های بانکی به هر تعداد و موجودی اولیه
 • ثبت و مدیریت هر تعداد صندوق (حسابداری خودکار جداگانه هر صندوق)
 • تعریف انواع سرفصل های هزینه و درآمد و انواع قراردادها
 • استفاده از نرم افزار تحت شبکه بر روی هر تعداد کامپیوتر بطور همزمان

     نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ امکان تعریف تعداد نامحدود مشتری برای فروشگاه را فراهم می کند. همچنین امکان ذخیره اطلاعات مختلف مشتریان (مانند نام و نام خانوادگی ، کد ملی و شماره شناسنامه، موبایل و شماره های تماس دیگر و غیره) در نرم افزار وجود دارد. در تعریف مشتری می توانید میزان بدهکاری یا بستانکاری اولیه وی را ثبت کنید (که در سند افتتاحیه اعمال می شود. همچنین به راحتی می توانید حساب های بانکی فروشگاه، سرفصل های هزینه و درآمد و انواع قراردادها را ثبت کنید و در عملیات های مالی مختلف از آنها استفاده کنید. (مانند پرداخت ها / دریافت ها / انتقال پول / حواله / ثبت هزینه و درآمد و غیره).  همچنین می توانید به هر تعداد حساب بانکی و صندوق تعریف کنید. نرم افزار ، حسابداری حساب های بانکی و صندوق ها را بصورت جداگانه و خودکار انجام می دهد.

    نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ قابل استفاده تحت شبکه بر روی چندین کامپیوتر است. می توانید بطور همزمان بر روی دهها کامپیوتر و صندوق های مختلف استفاده کنید.

shadow inline="yes"]

[/shadow]

کالاها و انبار

 • تعریف و مدیریت کالاها با امکان گروه بندی کالاها
 • دریافت و ثبت اطلاعات مختلف مانند بارکد ، نقطه سفارش ، حداقل و حداکثر موجودی، تصویر و غیره
 • ثبت قیمت خرید و قیمت فروش و قیمت فروش برای شش سطح تخفیف مختلف (درصد تخفیف و قیمت فروش مختلف برای انواع مشتریان مختلف)
 • امکان ذخیره الگوی برای تعریف کالاها تا سه مورد به منظور ثبت سریعتر کالاها
 • تعریف واحدهای کالاها
 • تعریف تعداد نامحدود انبار (قابلیت انبارداری چند انباره)

    نرم افزار فروشگاهی حسابداری شارپ این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که به هر تعداد کالا را در گروه های مختلف تعریف و مدیریت کنید. اطلاعات مختلف کالاها را ذخیره کرده و قیمت کالا را برای شش سطح تخفیف مختلف ثبت کنید. نرم افزار شارپ قابلیت انبارداری چندین انباره را در اختیار شما قرار می دهد می توانید به هر تعداد انبار تعریف و مدیریت کنید. نرم افزار بطور خودکار موجودی انبارها را کنترل و مدیریت خواهد کرد.

  

 

خرید و فروش با صدور فاکتور

 • صفحه ثبت و مدیریت فاکتورهای خرید
 • افزودن آسان کالاها به روش های مختلف به فاکتور (بارکدخوان/جستجوی سریع و هوشمند/دابل‌کلیک)
 • ثبت اطلاعات فاکتورها (شماره/تاریخ/طرف حساب) و امکان آسان ثبت تخفیف/مالیات/هزینه حمل و بدهی فاکتور
 • امکان ثبت اشانتیون و قابلیت پخش مبلغ کالاهای اشانتیون بین سایر کالاها (کاهش خودکار قیمت خرید کالاها بطور متناسب)
 • امکان پخش خودکار مبلغ تخفیف فاکتور در قیمت خرید کالاها تنها با یک کلیک
 • امکان پخش مبلغ مالیات بین قیمت خرید کالاها تنها با یک کلیک
 • جستجوی آسان فاکتورهای خرید و امکان ویرایش آسان فاکتور
 • سه نوع فاکتور (فاکتور موقت / فاکتور صادر شده / فاکتور تایید شده) با قابلیت دسترسی جداگانه برای کاربران مختلف (مجوز)
 • محاسبه خودکار قیمت خرید تمام شده بر اساس فاکتور و اعمال قیمت خرید به کالاها و تنظیم قیمت فروش (کاملا خودکار)
 • صفحه صدور فاکتورهای فروش
 • افزودن کالاها به روش های مختلف به فاکتور (بارکدخوان/جستجوی سریع و هوشمند/دابل‌کلیک)
 • امکان ذخیره موقت فاکتور و صدور فاکتور دیگر
 • افزودن کالاها با سطوح تخفیف دلخواه
 • اعمال آسان تخفیف کلی فاکتور ، مالیات و ارزش افزوده، بدهی مشتری 
 • جستجوی آسان فاکتورها و امکان ویرایش و حذف
 • ثبت فاکتور بصورت تایید شده (غیرقابل ویرایش توسط کاربران معمولی)

    نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ امکان ثبت آسان فاکتورهای خرید و فروش را فراهم می کند. برای اساساین فاکتورها ، بطور خودکار موجودی انبارها تغییر می کند. امکان استفاده از بارکدخوان وجود دارد. در فاکتورهای خرید امکان ثبت کالاهای اشانتیون و پخش مبلغ آنها و همچنین پخش تخفیف یا مالیات کل فاکتور بین قیمت خرید کالاها وجود دارد. نرم افزار مبلغ کل تخفیف یا مالیات یا اشانتیون‌ها را بطوری متناسب بین کالاها پخش می‌کند که قیمت تمام شده کالاها محاسبه شده و مبلغ فاکتور تغییر نمی‌کند. این فرایند تعیین قیمت خرید تمام‌شده کالاها را بسیار آسان می‌کند. لیست تمامی فاکتورها در صفحه قرار دارد که به سرعت می‌توانید فاکتور دلخواه را جستجو کرده و بیابید و آن را ویرایش کنید. امکان ثبت فاکتورهای موقت وجود دارد همچنین نرم افزار امکان تایید نهایی فاکتورها را در اختیار شما قرار می‌دهد تا توسط کاربران سطح پایین قابل ویرایش نباشد.

 

انواع گزارشات خرید و فروش

 • گزارشات کلی خرید و فروش
 • گزارش سود و زیان
 •  گزارش جامع مشتری و طرف حساب (نمایش تمامی پرداخت ها و دریافتی ها از/به فرد بهمراه توضیحات و مانده کل فرد
 • گزارش جامع فاکتورهای خرید  با انواع فیلتر تاریخ/نوع فاکتور/طرف حساب و غیره)
 • گزارش جامع خرید به تفکیک ماه و روز (تعداد فاکتور و تعداد کالای خرید شده ، جمع کل فاکتورها ، جمع تخفیفغ و مالیات و بدهی و جمع پرداختی در هر ماه یا روز)
 • گزارش خرید به تفکیک کالا (تعداد اقلام و جمع مبلغ کل خرید از هر کالا)
 • گزارش تعداد و جمع خرید یک کالا بر حسب تاریخ ( در هر ماه/روز )
 • گزارش خرید به تفکیک طرف حساب 
 • گزارش جامع فاکتورهای فروش با انواع فیلتر تاریخ/نوع فاکتور/طرف حساب و غیره)
 • گزارش جامع فروش به تفکیک ماه و روز
 • گزارش فروش به تفکیک کالا (تعداد اقلام و جمع مبلغ کل خرید از هر کالا)
 • گزارش تعداد و جمع فروش یک کالا بر حسب تاریخ ( در هر ماه/روز )
 • گزارش فروش به تفکیک طرف حساب
 • در تمام گزارشات انواع فیلتر مانند محدوده تاریخ ، طرف حساب ، کالا و غیره و همچنین امکان مرتب سازی بر اساس فیلترهای مختلف و ارسال به اکسل و چاپ وجود دارد.

    نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ انواع گزارشات خرید و فروش را با انواع فیلترها فراهم می‌کند. توسط گزارشات جامع خرید و فروش می‌توانید وضعیت خرید و فروش خود را بررسی و نتیجه‌گیری کنید.

 

انبارداری

 • صفحه ثبت و مدیریت انتقال کالاها بین انبارها با امکان ویرایش و حذف انتقال
 • امکان ثبت مفقودی  و یا مازاد کالا و یا موجودی فعلی
 • گزارش موجودی کالاها
 • گزارش موجودی کالاهایی که از یک طرف حساب خاص خرید می‌کنید
 • گزارش کالاهای نقطه سفارش
 • گزارش موجودی ریالی انبارها
 • گزارش کاردکس کالا (گردش کالا)
 • گزارش انتقال کالاها بین انبارها
 • صفحه تعیین خودکار سطح تخفیف مشتریان بر اساس میزان خرید آنها
 • صفحه تعیین خودکار اشانتیون مشتریان بر اساس میزان خرید آنها

    نرم‌افزار حسابداری فروشگاهی شارپ موجودی کالاهای انبارها را بر اساس فاکتورهای خرید و فروش بطور خودکار تنظیم می‌کند و انواع گزارشات انبار را به تفکیک انبارها و یا بصورت مجموع نمایش می‌دهد .همچنین صفحه‌ای برای ثبت انتقال کالاها بین انبارها و صفحه‌ای برای ثبت مفقودی و مازاد کالاها طراحی شده است

    ویزارد تعیین سطح تخفیف مشتریان ، بر اساس میزان خرید مشتریان در گذشته (مثلا یک ماه) سطح تخفیف مشتریان را تنظیم  می‌کند. در این ویزاد تعیین می‌کنید که مشتریان با میزان خرید‌های مختلف بطور خودکار در چه سطح تخفیف قرار گیرند. بطور مشابه ویزارد تعیین اشانتیون نیز بر اساس میزان خرید مشتریان برای آنها مبلغی بعنوان اشانتیون اعمال می‌کند

 

مدیریت چک ها با امکان چاپ چک

 • مشاهده و جستجوی تمامی چک های صادره و دریافتی
 • امکان مشاهده چک های دریافتی و پرداختی بصورت جداگانه
 • امکان فیلتر و نمایش چک های محدوده تاریخ دلخواه و وضعیت هر چک
 • امکان آسان ثبت وصول چک و صدور خودکار سند حسابداری
 • ثبت حالات مختلف چک (وصول/برگشت خورده/خوابانده شده و ...)
 • امکان چاپ سریع و آسان چک برای انواع فرمت های چک بانک های مختلف

    در نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ، صفحه مدیریت چک طراحی شده است که در آن می توانید تمامی چک ها را مشاهده و جستجو کنید انواع ابزارهای فیلتر و جستجو قرار داده شده است تا بتوانید چک های مورد نظر را به سرعت بیابید. می توانید با فشار یک دکمه چک ها را بصورت تکی و یا دسته جمعی وصول کنید و یا برگشت بزنید

    نرم افزار همچنین امکان بسیار پیشرفته ای برای چاپ چک ها فراهم می کند که در آن فرمت انواع چک ها برای بیش از 20 بانک مختلف قرار داده شده است که به راحتی می توانید چک را با فرمت و حالت دلخواه چاپ کنید. این بخش امکان جابجایی و تغییر متون چاپی را به راحتی با ماوس فراهم می کند تا بتوانید به دقت و زیبایی چک های خود را چاپ کنید.

 

فروش اقساطی و ثبت دقیق اقساط

 • ثبت قرارداد فروش اقساطی با سه فرمول شرکت های خصوصی، دولتی و سود کل و تعیین تعداد اقساط و تعیین دوره های پرداخت
 • امکان چاپ قرارداد و دفترچه اقساط
 • امکان فروش اقساطی بصورت کارمزدی یا سود با شرایط بسیار متنوع برای انواع نیازها
 • تعیین ضامن با شرایط مختلف و ثبت اسناد آنها تا سه ضامن با امکان مسدودسازی
 • صفحه ثبت دریافت اقساط و سیستم ثبت دقیق و آسان با امکان اعمال جریمه دیرکرد
 • صفحه نمایش وضعیت و تمامی جزئیات یک قرارداد بهمراه تمامی اقساط پرداختی و باقی و وضعیت هر قسط با امکان چاپ وضعیت قرارداد
 • محاسبه دیرکرد اقساط و جریمه آنها و امکان ثبت جریمه دیرکرد
 • امکان ثبت سریع اقساط برای چندین مشتری بصورت یکجا و سریع
 • جستجوی سریع قراردادها با انواع فیلترها
 • صدور خودکار اسناد حسابداری فروش اقساطی و دریافت اقساط

    به منظور پوشش نیازهای مختلف فروشگاه ها و شرکت ها در انجام انواع فروش های اقساطی با شرایط مختلف، سیستمی منطعف طراحی شده است که بتوانید فروش با و یا بدون سود / کارمزد تعریف کنید. همچنین جریمه دیرکرد نیز تعریف می کنید که نرم افزار جریمه دیرکرد اقساط را بطور خودکار محاسبه و در صورت تایید مبلغ دلخواه را لحاظ می کند. امکان گروه بندی قراردادها و تعیین دوره پرداخت اقساط ، انتخاب نوع قرارداد ، تعیین تاریخ شروع اقساط ، تعداد اقساط ، ثبت ضامن ها و اسناد آنها تا سه ضامن ، پیش پرداخت و دریافت چک و غیره وجود دارد

   در نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ صفحه ثبت اقساط قراردادهای فروش اقساطی بگونه ای طراحی شده است ک بتوانید به راحتی اقساط دهها قرارداد را سریع  یکجا ثبت کنید. همچنین صفحه دیگری برای ثبت تکی اقساط بصورت منفرد وجود دارد. نرم افزار بطور خودکار اسناد حسابداری را تولید و ذخیره می کند. درصورت بروز هر گونه اشتباه می توانید اسناد را ویرایش کنید و یا حتی سندی را حذف کنید. نرم افزار به دقت اسناد را بررسی کرده و از بروز هر گونه اشتباه جلوگیری می کند (اسناد مرتبط را مدیریت می کند). امکان ثبت دریافت مبلغ اقساط به هر یک از صندوق ها یا به یک حساب بانکی خاص و یا بصورت چک وجود دارد که اسناد حسابداری بطور خودکار متناسب با آن تولید می شوند.

   با انتخاب یک قرارداد فروش اقساطی می توانید صفحه ویژه آن را باز کرده و تمامی اطلاعات آن را بهمراه تمای جزئیات اقساط آن مشاهده و مدیریت کنید.

    نرم افزار امکان جستجوی سریع و دقیق قراردادها را با انواع فیلترها فراهم می کند. می توانید تمامی قراردادهای مربوط به یک فرد را ببینید و یا قراردادهای مربوط به یک محدوده تاریخ دلخواه را بررسی کنید. همچنین امکان نمایش قراردادهای گروه دلخواه وجود دارد.

 

انواع گزارشات

 • گزارشات مختلف قرارداد ها و اقساط پرداختی ، اقساط عقب افتاده ، سود قراردادها ، جریمه های دیرکرد اقساط
 • گزارشات مختلف درآمدها و هزینه ها / سود و زیان فروشگاه یا شرکت
 • گزارشات مختلف دریافت ها و پرداخت ها / بدهکاران و بستانکاران
 • گزارشات مختلف تراکنش های صندوق ها به تفکیک و حساب های بانکی
 • گزارشات مختلف و کاملا جامع حسابداری (ترازنامه، اسناد معین صندوق ، بانک و مشتریان ، صورت وضعیت دفتری و غیره)
     یکی از توانمندی های بالای نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ در گزارشات بسیار متنوع و دقیق آن است. تقریبا هر نوع گزارش ممکن و مورد نیاز در نرم افزار تعبیه شده است و برای هر نوع گزارش انواع مختلفی از فیلتر های مورد نیاز قرار داده شده است. امکان فیلتر تاریخ و یا بر اساس نوع و یا مشتری خاص، قرارداد خاص، محدوده مبلغ خاص و غیره وجود دارد. سرعت گزارشگیری بسیار بالا است. در اکثر گزارشات امکان چاپ ، ارسال به اکسل و ارسال پیامک وجود دارد.  با توجه به نیازهای مختلف فروشگاه ها و شرکت ها، گزارشات مختلفی قرار داده شده است تا تمامی زوایای کار را پوشش دهد:.
 
گزارشات قراردادهای فروش اقساطی
   گزارش قرارداد های اقساطی پرداخت شده به کل مشتریان و یا یک مشتری خاص با قابلیت محدودسازی به یک بازه تاریخ دلخواه و انواع فیلتر بهمراه  امکان چاپ قرارداد دلخواه ، چاپ دفترچه اقساط و غیره
 • گزارش مانده حساب مشتریان
 • گزارش سررسید اقساط یک قرارداد
 • گزارش وضعیت یک قرارداد واقساط آن
 • گزارش مبالغ اقساط پرداخت شده یک قرارداد
 • گزارش قرارداد های تسویه شده در بازه تاریخ دلخواه
 • گزارش قرارداد ها به تفکیک ماه و مشتریان
 • گزارش اقساط عقب افتاده قرارداد ها
 • گزارش جریمه های دیرکرد
 • گزارش مانده مشتریان
 • گزارش سود قراردادها
 • گزارش گردش حساب مشتریان
 • گزارش ضامن های قراردادها
 • گزارش قراردادهای وصول شده
 
گزارشات درآمد و هزینه
 • گزارش درآمدها و هزینه ها در بازه تاریخ دلخواه
 • گزارش روزانه و ماهانه درآمدها و هزینه ها
 • گزارش سالانه درآمدها و هزینه ها
 • گزارش درآمدها و هزینه ها به تفکیک سرفصل های حسابداری هزینه و درآمد
 • گزارش درآمد حاصل از کارمزد قرارداد ها در بازه تاریخ دلخواه
 • گزارش درآمد حاصل از بهره قرارداد در بازه تاریخ دلخواه
 • گزارش درآمد حاصل از جریمه دیرکرد اقساط در بازه تاریخ خاص

گزارشات حسابداری
 • گزارش اسناد حسابداری بصورت مرکب با امکان ویرایش و حذف اسناد
 • گزارش روزنامه
 • گزارش ترازنامه
 • گزارش صورت وضعیت دفتری
 • گزارش معین صندوق ها
 • گزارش معین مشتریان
 • گزارش گردش بانکی
 • گزارش تراز آزمایشی
 • گزارش حواله ها
 • گزارش چک ها
 • گزارش سود و زیان صندوق
 • گزارش حسابها و تراکنش های مالی هر کاربر در نرم افزار برای هر محدوده تاریخ دلخواه

سایر گزارشات صندوق ها، بانک ها و عملیات های مالی
 • گزارش دریافت ها و پرداخت ها
 • گزارش واریزی ها توسط مشتریان در بازه تاریخ دلخواه
 • گزارش موجودی صندوق ها
 • گزارش کارمزد، بهره قراردادها، جریمه و عملیات های مالی مختلف در بازه تاریخ دلخواه
 • گزارش عملکرد کاربران در نرم افزار
 


خرید و فروش نقدی
 • ثبت خریدها و فروش های نقدی با انواع شرایط پرداختی (نقدی/چک/حواله)
 • جستجوی سریع و پیشرفته خریدها و فروش ها با انواع فیلترها
 • گزارش جامع خرید و فروش با انواع فیلترها محدوده تاریخ / طرف حساب و غیره
 • گزارش تمامی خریدها و فروش های یک فرد دلخواه با انوع فیلترها
 • گزارش خرید و فروش بصورت روزانه ، ماهانه (جمع خرید و فروش هر ماه) و سالانه
 • گزارش نموداری فروش بر حس جمع مبلغ و تعداد فروش به تفکیک تاریخ

   نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ امکان ثبت انواع خرید و فروش نقدی را فراهم می کند. اسناد حسابداری خرید و فروش بطور خودکار تولید می شود. نرم افزار امکان جستجوی سریع خرید و فروش را بهمراه انواع فیلتر فراهم می کند. همچنین می توانید هر خرید و یا فروش را ویرایش و یا حذف کنید.   نرم افزار شارپ گزارشات کاملی از خریدها و فروش ها را ارائه می دهد برای تمامی گزارشات انواع فیلترها و جستجوها قرار داده شده است. در هر گزارش امکان چاپ ، ارسال به اکسل و ارسال پیامک وجود دارد. برای هر مورد امکان مشاهده سند مرکب حسابداری تنها با یک کلیک وجود دارد.

 • گزارش ریز خریدها با امکان محدودسازی به محدوده تاریخ دلخواه
 • گزارش خرید های فرد دلخواه
 • گزارش خریدها به تفکیک روزها و ماه ها و سال ها (نمایش جمع و تعداد خرید در هر روز / ماه / سال
  گزارش ریز فروش ها با امکان محدودسازی به محدوده تاریخ دلخواه
 • گزارش فروش های فرد دلخواه
 • گزارش فروش ها به تفکیک روزها و ماه ها و سال ها (نمایش جمع و تعداد فروش در هر روز / ماه / سال
 • گزارش نموداری تغییرات مبلغ فروش بر حسب تاریخ
 • گزارش نموداری تغییرات تعداد فروش بر حسب تاریخ


خرید اقساطی
 • ثبت خرید اقساطی با انواع شرایط
 • ثبت آسان بازپرداخت اقساط
 • صفحه نمایش وضعیت خرید اقساطی و اقساط آن
 • جستجوی سریع خریدهای اقساطی با امکان فیلتر تاریخ
 • گزارشات خرید اقساطی

     نرم افزار فروشگاهی حسابداری شارپ امکان ثبت خرید اقساطی با انواع شرایط را فراهم می کند. نرم افزار برای هر خرید بطور خودکار سند لازم را تولید و ثبت می کند. نرم‌افزار گزارش کامل خرید های اقساطی بهمراه جزئیات هر یک و همچنین انواع فیلتر برای جستجو فراهم می کند. همچنین گزارش جریمه های دیرکرد نیز در نرم افزار وجود دارد.هزینه ها و درآمدها
 • تعریف انواع سرفصل های هزینه و درآمد
 • ثبت درآمدها و هزینه ها با انواع شرایط پرداخت (صندوق ها/حواله بانکی/کارتخوان/چک)
 • گزارشات ریز درآمدها و هزینه ها با انواع فیلتر تاریخ و طرف حساب و غیره
 • گزارشات درآمدها و هزینه ها به تفکیک سرفصل ها
 • گزارشات درآمدها و هزینه ها به تفکیک روز ، ماه و سال
 • جستجوی سریع هزینه ها و درآمدها با انواع فیلتر

    نرم افزار حسابداری فروشگاه شارپ امکان ثبت انواع هزینه ها و درآمدها با انواع سرفصل های حسابداری را فراهم می کند. نرم افزار برای هر مورد بطور خودکار سند لازم را تولید و ثبت می‌کند. بخشی برای تعریف سرفصل های هزینه ها و درآمدها طراحی شده است که می توانید انواع سرفصل های مورد نیاز خود را در آن تعریف کنید. سپس به راحتی می توانید برای هر سرفصل دلخواه هزینه ها و یا درآمدای خود را ثبت کنید. نرم افزار بطور خودکار سند مناسب را تولید و ثبت خواهد کرد. که در بخش گزارشات می توانید گزارشگیری کنید.

    نرم افزار شارپ انواع گزارشات را برای بررسی و تحلیل هزینه ها و درآمدها فراهم می کند. در گزارشات امکان چاپ و ارسال به اکسل قرار داده شده است:

 • گزارش ریز درآمدها با فیلتر تاریخ و سرفصل و محدوده مبلغ
 • گزارش جمع و تعداد درآمدها به ازای روز / ماه / سال با انواع فیلتر
 • گزارش درآمدها به تفکیک سرفصل های درآمدی با انواع فیلتر
 • گزارش نموداری مبلغ و تعداد درآمد بر حسب تاریخ
 • گزارش ریز هزینه ها با فیلتر تاریخ و سرفصل و محدوده مبلغ
 • گزارش جمع و تعداد هزینه ها به ازای روز / ماه / سال با انواع فیلتر
 • گزارش هزینه ها به تفکیک سرفصل های درآمدی با انواع فیلتر
 • گزارش نموداری مبلغ و تعداد هزینه بر حسب تاریخ


بایگانی اسناد
 • تعریف نامحدود گروه بندی ها بصورت درختی و تودرتو
 • افزودن و مدیریت اسناد با امکان ثبت انواع اطلاعات
 • تعیین فیلدهای مختلف برای ثبت اطلاعات دلخواع برای هر سند
 • ثبت تعداد نامحدود فایل ضمیمه بهمراه توضیحات برای هر سند
 • تعریف انواع اسناد
 • جستجوی پیشرفته اسناد و انواع فیلتر

    نرم افزار حسابداری فروشگاه شارپ ابزار بسیار قدرتمندی برای بایگانی هوشمند اسناد فراهم می کند. می توانید انواع اسناد را تعریف کنید و همچنین اسناد خود را در گروه های مختلف دسته بندی کنید. می توانید گروه ها را بصورت تودرتو و به تعداد نامحدود ایجاد و مدیریت کنید. برای هر سند می توانید انواع اطلاعات را ذخیره کنید. می توانید علاوه برای موارد چیشفرض به هر تعداد فیلد تعریف کنید تا در هنگام ثبت یک سند اطلاعات آن فیلدها را نیز برای اسناد وارد و ذخیره کنید.امکان جستجوی سریع و هوشمند اسناد بر حسب فیلدهای پیشفرض و همچنین فیلدهای تعریف شده شما وجود دارد. همچنین فیلتر تاریخ و نوع سند وجود دارد.امکان ثبت تعداد نامحدود سند ضمیمه برای هر سند وجود دارد. می توانید فایل های ضمیمه را بهمراه توضیح هر یک در کنار هر سند ذخیره و مدیریت کنید.مدیریت دارایی ها

 • ثبت انواع دارایی های مشهود و نامشهود
 • ثبت استهلاک و افزایش ارزش دارایی ها
 • ثبت فروش دارایی ها
 • نمایش لحظه ای ارزش و تعداد کل دارایی ها
 • انواع گزارشات دارایی ها با انواع فیلترها
 • گزارشات نموداری دارایی ها و تغییرات ارزش دارایی ها

    نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ امکان ثبت انواع مختلف دارایی های مشهود و غیر مشهود را فراهم می کند. نرم افزار برای هر عملیات بطور خودکار سند لازم را تولید و ثبت می کند. می توانید انواع دارایی های مشهود و غیره مشهود با انواع روش های پرداخت را ثبت و مدیریت کنید همچنین می توانید استهلاک و افزایش ارزش و فروش دارایی ها را ثبت  کنید. نرم افزار وضعیت دارایی ها و کل ارزش دارایی ها را بصورت لحظه ای نمایش و انواع گزارشات مربوط به آنها را ارائه می دهد. 


عملیات های مالی مختلف

 • دریافت/پرداخت به/از طرف حساب
 • ثبت انواع درآمدها و هزینه ها و تعریف سرفصل های مختلف
 • ثبت حواله طرف حساب
 • ثبت کارمزد بانکی
 • ثبت انتقال پول بین حساب های بانکی و صندوق
 • بدهکار و بستانکار کردن مشتریان

    نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ امکان ثبت انواع مختلف عملیات های مالی را فراهم می کند. نرم افزار برای هر عملیات بطور خودکار سند لازم را تولید و ثبت می کند. امکان ثبت دریافت ها و پرداخت ها بصورت نقدی / حواله بانکی (کارتخوان) و چک وجود دارد.

   بخشی برای تعریف سرفصل های هزینه ها و درآمدها طراحی شده است که می توانید انواع سرفصل های مورد نیاز خود را در آن تعریف کنید. سپس در قسمت عملیات مالی نسبت به ثبت هزینه و یا درآمد برای هر سرفصل دلخواه اقدام کنید. نرم افزار بطور خودکار سند مناسب را تولید و ثبت خواهد کرد. که در بخش گزارشات می توانید گزارشگیری کنید.

   در بخش عملیات مالی هچمنین می توانید عملیات های دیگر مانند ثبت حواله برای یک طرف حساب ، ثبت کارمزد بانکی و ثبت نقل و انتقال پولی را انجام دهید. انواع انتقال پول مانند انتقال از صندوق به حساب بانکی و یا برعکس و یا انتقال از یک حساب بانکی به حساب دیگر را ثبت کنید که اسناد آنها بطور خودکار تولید و ثبت می شود که در قسمت گزارشات قابل گزارشگیری است.راهنمای جامع و همراه

 • راهنمای ویدئویی و تصویری کامل تمامی قسمت های نرم افزار حسابداری فروشگاهی شارپ
 • راهنمای ویدئویی تمامی بخش ها و عملیات های نرم افزار بهمراه نرم افزار ارائه می شود.
 • راهنمای پرسش و پاسخ - پاسخ گام به گام انواع مختلف سوالات ممکن

در کنار نرم افزار شارپ، یک راهنمای ویدئویی نیز قرار داده شده است که در آن راهنمای تصویری جامع و کاملی از تمامی قسمت های نرم افزار شارژ ساختمان تجریش قرار داده شده است. همچنین در وب سایت تمامی قسمت های نرم افزار شارژ ساختمان تجریش بصورت کاملا طبقه بندی شده و تصویری توضیح داده شده است که همیشه آپدیت می شود. همچنین تعداد زیادی از پرسش ها و پاسخ ها در وب سایت قرار داده شده است.

 
 
برای پرداخت آنلاین و خرید روی دکمه زیر کلیک کنید:

خبرنامه

با پیوستن به این خبرنامه همیشه از آخرین آپدیت ها و اخبار نرم افزارها مطلع شوید

هیچ ایمیل اضافی یا تبلیغاتی ارسال نخواهد شد.

تماس با ما

 • دفتر مرکزی : اول خیابان طالقانی / روبروی مصلی / ساختمان نورافزا / طبقه سوم / واحد 5
 • پشتیبانی : 04135534484
 • فروش     : 04135553651
 • تماس با ما
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید